eLearning pro odvětví telekomunikace s TalentLMS

ELearning nabízí skvělý způsob školení v oblasti telekomunikací. Navíc telekomunikace tvoří základ, na kterém stojí téměř všechny ostatní sektory ekonomiky.

Důležitost eLearningu pro telekomunikační společnosti

Telekomunikace je jeden z největších oborů, který působí v globálním měřítku. Velké konglomerace mají stovky spolupracovníků a po celém světě tisíce zaměstnanců, kteří se právě zaškolují.

Technologie, které se používají v telekomunikacích jsou někdy velice rozmanité, ať už se jedná o různé protokoly, standardy, polohovací zařízení, hardware a software. A ve všech těchto oblastech se používá různá terminologie, lišící se podle toho, na které pozici nebo ve kterém oddělení daný zaměstnanec pracuje. eLearning umožňuje podnikům v oblasti telekomunikací své zaměstnance školit časově i finančně efektivním způsobem.

Přizpůsobeno tomu, aby mohli tuto službu využívat stovky až tisíce (dokonce miliony) školících se osob.

Zaměřujeme se na zaměstnance působící v různých pobočkách, obchodech, městech, zemích i odlišných časových pásmech.

Všem studentům jsou poskytovány stejné standardizované materiály jako jsou technické výcviky, provozní postupy nebo zásady zákaznického servisu.

Váš eLearning v TalentLMS umožňuje rychle přizpůsobit obsah novým požadavkům na školení.

Platforma obsahuje řídící nástroje, které pomůžou managementu rychle vyhodnotit a posuzovat efektivnost tréninku.

Celé řešení je nákladově velmi efektivní a je zde vysoká návratnost investice

Vlastnosti LMS kopírují potřeby telekomunikačního sektoru

Roste spolu s Vaší sítí

Škálovatelný a šetřící náklady: telekomunikace musí zajišťovat velký počet manažerských, zákaznicky orientovaných i technických funkcí v rámci mnoha oblastí, měst či států. Jako uživatelé eLearningu budete moct díky jednorázové instalaci cenově dostupné LMS platformy školit úplně všechny své zaměstnance.

Strategická flexibilita

Díky službě LMS nemusí zaměstnanci ztrácet čas na zdlouhavých kurzech s pevným harmonogramem a strukturou, ale dostávají možnost flexibilně studovat ve svém vlastním tempu. Možnost přizpůsobit si vzdělávání je velmi výhodné nejen pro firemní studenty, ale i pro firmu samotnou, protože se minimalizují prostoje, které nastávají při klasické výuce.

Standardizovaná školení

Odvětví telekomunikace je přísně regulováno a jeho technologie jsou standardizované. Navíc lokální pobočky musí poskytovat služby dle firemních hodnot a zavedených postupů jejich mateřské společnosti. eLearning umožňuje těmto společnostem centrálně spravovat a sdílet své materiály se všemi svými obchody a dalšími zařízeními.

Snadná aktualizace

TalentLMS umožňuje manažerům a školitelům vytvořit nové online tréninkové materiály a kurzy bez větší námahy, tak rychle jak bude potřeba (např. seznámení se s novými cenovými a servisními plány na všech úrovních, informování techniků o nových předpisech FCC nebo seznámení se s posledními standardy v rámci sítě a mnoho dalšího).

TalentLMS jako na zavolanou

Pokud vás zajímá LMS řešení vhodné pro odvětví telekomunikace a chcete své zaměstnance školit dle trendů 21. století, můžete si prohlédnout, jaké různé funkce a vlastnosti TalentLMS nabízí - nebo si rovnou stáhněte bezplatnou zkušební verzi, která se nainstaluje během pár vteřin.Začni s námi a rozmanitým TalentLMS a získej vlastní test-drive demo účet téměř v okamžiku.

Začnete se svým školením do 30 sekund

Začněte, je to zdarma!

TalentLMS je zdarma dokud budete chtít. Vždy ho ale můžete upradovat verzi abyste dosáhli ještě lepších výsledků.