Online školení pro distribuční společnosti s TalentLMS

Logistika a zásobování jsou opomíjení hrdinové moderního businessu. Ptáte se, čím jsou tak úžasní? Třeba tím, že jen v USA představuje logistika a zásobování 8,5% hrubého domácího produktu, což je přibližně 1,3 trilionu dolarů.

Proč je používání LMS v dodavatelském řetezci zásadní?

Když se podíváme na úspěch Steva Jobse a společnosti Apple, tak vděčí za minimálně polovinu svého úspěchu Timu Cookovi, firemnímu géniovi provozního managementu a distributorského řetězce. Nebo se podívejme na společnosti jako je Amazon, Walmart a Costco&co, které jsou v založeny v podstatě na logistice té nejvyšší úrovně.

Vedle výkonných ředitelů ale potřebuje moderní firma i dobře kvalifikované manažery a zaměstnance. Nehledě na logistiku založenou na datech, kde je klíčové mít zaměstnance schopné zpracovávat a interpretovat „big data“.

Přizpůsobeno tomu, aby mohli tuto službu využívat tisíce (nebo miliony) školících se pracovníků.

Zaměřujeme se na zaměstnance působící v nejrůznějších pobočkách, městech i zemích.

Všem studentům jsou poskytovány stejné standardizované materiály.

Váš eLearning v TalentLMS umožňuje rychle přizpůsobit obsah a reagovat tak na měnící se potřeby školení.

Platforma obsahuje řídící nástroje, které automaticky vyhodnotí efektivnost tréninku.

Celé řešení představuje finančně nejefektivnější způsob školení, který je momentálně na trhu dostupný.

Klíčové vlastnosti k uspokojení všech potřeb dodavatelského řetězce

NAPROSTÁ JEDNODUCHOST

Jedna jednoduchá LMS instalace má možnost rozšíření od desítky po desítky tisíc zaměstnanců, kterým zpřístupňuje stejné, centrálně distribuované materiály. Obsahuje ale i možnost přizpůsobování lokálním trhům.

SNADNÝ UPDATE MATERIÁLŮ

V dnešní urychlené době, kde se produkty a dodavatelské požadavky mění rychleji než módní trendy, umožňuje eLearning školitelům vytvářet nové materiály školení rychle a bez nadměrného úsilí tím, že nabízí možnost nasazovat nové kurzy tak rychle, jak se objevuje potřeba na daná témata školit.

KLÍČOVÁ JE FLEXIBILITA

ELearning také poskytuje při školení určitou flexibilitu jak manažerům logistiky, tak i zaměstnancům. Všichni, co se školí, mohou studovat svým vlastním tempem bez klasického časově náročnějšího školení. Tato možnost je zvláště výhodná pro zaměstnance, kteří tráví spoustu času na schůzkách nebo vyřizováním telefonátů. Přes TalentLMS můžete také spravovat a zjednodušovat si meetingy se zahraničními dodavateli.

KONZISTENCE NA VŠECH ÚROVNÍCH

Odvětví logistiky potřebuje školit velké množství lidí z různých prostředí na stejné úrovni a standardizovaně. Zároveň musí dodržovat pravidla bezpečnosti a zabezpečení. S TalentLMS vždy snadno ověříte, zda vaši zaměstnanci školení absolvovali.

Jste připraveni se posunout?

Pokud Vás zaujalo vysoce efektivní LMS řešení vhodné pro logistiku nebo řízení dodavatelského řetězce, podívejte se, jaké funkce a nástroje TalentLMS nabízí - nebo si můžete během několika málo vteřin založit vlastní bezplatný zkušební účet a přesvědčit se sami.

Začnete se svým školením do 30 sekund

Začněte, je to zdarma!

TalentLMS je zdarma dokud budete chtít. Vždy ho ale můžete upradovat verzi abyste dosáhli ještě lepších výsledků.