eLearning s TalentLMS pro Franšízing

Franšízingový svět má dva důležité předpoklady, díky kterému je pro něj eLearning skvělou volbou: Zaprvé je úspěch frančíz založen na geografickém rozptýlení (čím více franšízantů tím lépe), zadruhé vychází z předávání a kopírování hodnot, postupů a požadavků mateřské společnosti - frančízora.

Význam eLearningu pro franšízing

Odvětví franšízingu je většinou provozováno ve velkém rozsahu. Ty nejúspěšnější franšízové společnosti mají od desítek do desítek tisíců frančízantů (MCDonald má například 37 300 poboček po celém světě) a až stovky tisíc zaměstnanců, které je potřeba vyškolit napříč prodejnami, v různých městech i zemích.

V odvětví franšízingu začíná školení u představování standardů a postupů mateřské společnosti franšízantům a končí u zaškolování nových zaměstnanců. eLearning může pomoci franšízorovi i celé síti franšíz, aby naplnili své potřeby na vzdělávání a navíc při tom ušetřili peníze, čas i námahu.

Přizpůsobeno tomu, aby mohli tuto službu využívat stovky až tisíce (dokonce miliony) školících se osob.

Zaměřujeme se na zaměstnance působící v různých pobočkách, obchodech, městech, zemích i odlišných časových pásmech.

Všem studentům jsou poskytovány stejné standardizované materiály jako jsou technické výcviky, provozní postupy nebo zásady zákaznického servisu.

Váš eLearning v TalentLMS umožňuje rychle přizpůsobit obsah novým požadavkům na školení.

Platforma obsahuje řídící nástroje, které pomůžou managementu rychle vyhodnotit a posuzovat efektivnost tréninku.

Celé řešení je nákladově velmi efektivní a je zde vysoká návratnost investice.

Vlastnosti LMS odpovídají přesně franšízingovým potřebám

Rozsah a implementace

Škálovatelný a šetřící náklady: franšízingový řetězec v sobě zahrnuje mnoho poboček a zařízení v rámci několika měst či států. S eLearningem můžete jednoduše a levně nainstalovat LMS a následně vyškolit všechny své frančízové partnery a zaměstnance.

Standardizované školení

Franšízingové odvětví je v podstatě založeno na standardizaci, kde jsou frančízanti povinni podle smlouvy dodržovat postupy a další požadavky franšízora. eLearning umožňuje centrálně spravovat a jednoduše sdílet stejné standardizované materiály.

Strategická inflace

eLearningový systém řízení osvobozuje franšízanty, franšízory a jejich zaměstnance od striktně daného pevného rozvrhu, jaký známe z klasických vyučovacích hodin a nabízí jim flexibilní studium tempem, které si sami zvolí. Flexibilita, kterou eLearning nabízí je pro školené zaměstnance nesmírně osvobozující a zároveň minimalizuje tolik nákladné odstávky provozu způsobené klasickým školením.

Aktualizace bez sebemenší námahy

TalentLMS umožňuje manažerům a školitelům bez většího úsilí vytvářet nové online školící materiály a přiřazovat nová témata školení hned, jak nastane potřeba někoho vyškolit (například zaškolení zaměstnanců při uvedení nového produktu či služby na trh nebo k informování frančízantů o nejnovější franšízingové strategii, podle které se mají řídit).

Jste připraveni spolupracovat s tak obrovskou eLearningovou platformou?

Pokud vás zaujalo LMS řešení vhodné pro školení obchodní sítě, prohlédněte si jaké nabízí TalentLMS nástroje a funkce ? nebo si rovnou stáhněte bezplatnou zkušební verzi, která se nainstaluje během pár vteřin.

Začněte se svým eLearningem do 30 sekund

Můžete začít, je to zdarma!

TalentLMS je zdarma jak dlouho bude třeba. Vždy ale můžete upgradovat na verzi k dosáhnutí ještě lepších výsledků.