eLearning s TalentLMS pro odvětví potravin a nápojů

Jak masová produkce potravin tak i úzce specializovaná výroba organických výrobků potřebuje odbornou kvalifikaci a aktivní školení zaměstnanců. eLearning může pomoci firmám eliminovat slabá místa a splnit všechny jejich požadavky pro efektivní dosažení výsledků, ze kterého budou těžit jak zaměstnanci tak sama firma.

LMS je klíčová ingredience pro potravinářský průmysl

Od samotného zpracování a chemii až po výrobu, je potravinářský průmysl různorodé odvětví s velkým počtem nejrůznějších specifik. Požadavky na školení v potravinářství se týkají všech kroků ve výrobě, od vědců vyvíjejících nové receptury až po pracovníky zodpovědné za skladování a dodání hotových produktů. Školení v potravinářském průmyslu se tak může týkat spousty poboček jedné firmy v různých částech světa.

Jinými slovy řeší potravinářství takové požadavky na školení, které je eLearning schopen splnit.

Přizpůsobeno tomu, aby mohli tuto službu využívat desítky až statisíce školících se pracovníků.

Zaměřujeme se na zaměstnance působící v nejrůznějších laboratořích, továrnách, městech nebo zemích.

Všem studentům jsou poskytovány stejné standardizované materiály (např. nové nařízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce).

Váš eLearning v TalentLMS umožňuje rychle přizpůsobit obsah a reagovat tak na nové požadavky na školení.

Platforma obsahuje řídící nástroje, které umí rychle vyhodnotit efektivnost tréninku.

Celé řešení spoří vaše náklady a má vysokou návratnost investice.

Proč LMS dobře reaguje na požadavky potravinářského průmyslu

Jednoduchá aktualizace studijních materiálů

ELearning také umožňuje manažerům a školitelům vytvářet a následně distribuovat nové tréninkové materiály s minimálním úsilím, a to v podstatě ihned, jakmile je potřeba (např. školení seznamující zaměstnance s výrobními postupy nového produktu nebo informační školení zaměřené na novinky ohledně bezpečnosti práce).

SNADNÁ ŠIŘITELNOST STANDARDIZOVANÝCH VÝROBNÍCH POSTUPŮ

V potravinářském průmyslu je potřeba, aby ten samý studijní materiál (např. nové předpisy Státní zemědělské a potravinářské inspekce) byl snadno distribuován mezi veškeré zaměstnance napříč všemi Vašimi výrobními závody a to co nejrychleji. Standardizovaný a centralizovaný eLearning je zárukou, že všichni Vaši zaměstnanci budou školeni jednotně.

FLEXIBILITA

Elearning dává pracovníkům v potravinářství možnost studovat vlastním tempem namísto časově náročné účasti při klasických školeních ve třídě. To může být zaměstnanci velmi vítané a zároveň se jedná o vhodné využití nucených přestávek při prostojích, které nastávají během výpadků ve výrobě.

ŠKÁLOVÁNÍ A IMPLEMENTACE

Škálovatelné a nákladově efektivní: Podniky potravinářského průmyslu mají spoustu poboček a působí napříč městy, státy i kontinenty. Firmě postačí jedna nenákladná instalace LMS k tréninku všech svých zaměstnanců.

Jste připraveni osvěžit Vaši výrobu nápojů a potravin eLearningem?

Pokud máte zájem o standartní LMS řešení pro potravinářský průmysl, které by mohlo vyřešit Vaše požadavky na vzdělávání, projděte si všechny možnosti a funkce, které TalentLMS nabízí - nebo si založte svůj vlastní účet a uvidíte sami!

Začnete se svým školením do 30 sekund

Začněte, je to zdarma!

TalentLMS je zdarma dokud budete chtít. Vždy ho ale můžete upradovat verzi abyste dosáhli ještě lepších výsledků.